SIR SABIR ARMAĞAN
İnsan idrakini aşan
kusursuz bir sistem.
Çiçeği seçmesinden
poleni taşımasına,
işlemesinden muhafazasına kadar
anlaşılması imkansız bir süreç bu.
Onlara ve sırlarına
saygı duyuyoruz.
Onlar ki,
minik kanatlarında
evrenin sırlarını taşıyor.
Tabiatın uzmanlık alanı:
Sabır. Sakin, telaşsız,
aksamayan işleyiş.
Hata kabul etmeyen,
mükemmel zamanlamayla yürütülen işler.
Doğadan bize en iyisini vermesini bekliyorsak,
bunun en büyük bedeli sabır.
İnsanın en çok zorlandığı erdem.
Arıcılık yapıyorsak,
sabra ihtiyacımız var.
Sabırlı olmaya mecburuz.
Sırrın sabırla buluştuğu yerde,
doğanın insana jesti.
Lezzetin ve sıhhatin
bir arada bulunduğu eşsiz besin.
Ve mesele, armağanı korumak;
insanlara, kıymet bilenlere
aynı kusursuzlukla sunabilmek.