SORUMLULUK

Üstümüze vazife.
Göstermelik değil, sabırla, şevkle.
Zevkle.