Online Mağaza
Anavarza Bal
Online Mağaza
Gerçek Bal Kristalize Olur Mu?
Gerçek Bal Kristalize Olur Mu?

Arılar, çiçeklerden nektar toplayarak bal yapar. Bal üretiminde bölgede bulunan bitkilerin özelliklerine göre balın çeşidi değişebilmektedir. Ancak önemli olan balın doğal bir bal olmasıdır. Doğal bal, arıların bal yapım sürecine müdahale edilmeden elde edilen bal olarak tanımlanır.

 

Gerçek Balın Kristalize Olması

 

Toplumumuzda yanlış bilinen bir durum, kristalleşen balın sahte olduğu düşüncesidir. Bu düşüncenin aksine gerçek olan ballarda kristalleşme görülmektedir. Kristalleşme zamana bağlı olarak ve sıcaklık değişimlerinde görülmektedir.

 

Doğal olarak elde edilen bal, kovanda bulunan şartlara göre üretilmektedir. Kovan içerisindeki ısı, mikroorganizma ve hava akımı gibi durumlar balın akışkan olmasında etkilidir. Kovandan kavanozlara alınan balın yeni ortama uyum sağlama aşamasında kristalleşme oluşmaktadır. Özellikle bulunduğu ortamın 14-15 derecenin altında olması bu süreci hızlandırmaktadır. Doğal bal, normal bir süreçte ve kovandan alındıktan sonra kısa sürede kristalize olmaktadır. Ancak sahte ballarda bu kristalleşme uzun zaman görülmemektedir.

 

Gerçek Balın Kristalize Olması Neye Göre Değişir?

 

Bal doğal ortamı olan kovandan ayrılması ile kristalize olmaya müsait hale gelmektedir. Saklama koşulları balın kristalize olmasında oldukça etkilidir. İdeal saklama koşulu 18 ile 24 derece olan bal bu sıcaklık değerine sahip ortamda sıvı halde kalmaktadır. Ancak 14-15 derece altındaki ortamda kısmi ya da tamamen kristalleşme görülmektedir.

 

Kristalleşme üzerinde etkili olan diğer bir durum ise balın çeşididir. Çam balında daha geç görülen kristalleşme çiçek balında daha erken olmaktadır. Bu durum balın elde edildiği bitki çeşitliliği ile açıklanmaktadır.

 

Kristalleşen Bal Tüketilir Mi?

Kristalleşmiş olan bal daha katı bir yapıdadır. Bal tüm besin değerlerini korurken sadece ortam ısısı ve saklama koşullarına göre katı hal almaktadır. Gerçek olan bal kristalize olmaktadır. Bu nedenle de kristalleşmiş olan balın tüketilmesinde hiçbir sıkıntı olmamaktadır. Bu balı katı hali ile tüketmek mümkün olmaktadır. Kristalleşmiş olan bal tekrar sıvı hale getirilerek tüketilmektedir.

 

Katı halde olan balın sıvı hale gelmesi için ısıtılması gerekmektedir. Kristalize olan balın ısıtılması ise benmari yöntemi ile yapılması önerilmektedir. Bal kavanozunu 40-45 derece sıcak su konulan bir kabın içerisinde bekletilmesi balın çözülmesini sağlamaktadır.