Online Mağaza
Anavarza Bal
Online Mağaza
Sahte Bal Anlaşılır Mı?
Sahte Bal Anlaşılır Mı?

Günümüzde balla ilgili en önemli konu sahte veya gerçek bal konusudur. İnsanlar için çok faydalı olan bu lezzetli besinin sahtesi üretilmektedir. Bu suistimallerle karşılaşmamak için tüketicinin gerçek bal hakkında bilgi edinmesi gerekir.

İnsan için çok yararlı olan mucizevi yaratılış özelliğine sahip bal, en önemli besin kaynaklarından biridir. Arıların sürekli çalışarak, çiçeklerden ve bitkilerden topladıkları çiçek ve bitki özlerini bala dönüştürürler. Kovanların gözeneklerine boşalttıkları bu akışkan madde, arının gezdiği bitkilerin özelliğine göre renk özelliği kazanmaktadır.

 

Gerçek Bal Nasıl Anlaşılır?

 

Bir balın sahte olup olmadığını anlamak için tadına, rengine veya kokusuna bakmak yeterli değildir. Bunun için tam donanımlı analiz laboratuvarına ihtiyaç vardır. Bu konuda uzman olan gıda mühendisleri, analiz işleminin ardından gerçeği ortaya çıkarmaktadır.

 

Bal Analiz İşlemi Nedir?

 

Bu kategoride 70 ayrı analiz işlemi gerçekleştirilmektedir. Analiz işleminin ardından balın gerçek olup olmadığı anlaşılmaktadır. Bu kategoride şu işlemler gerçekleştirilmektedir:

 

1- İlk analizde, üründe ticari analizin olup olmadığı tespit edilir.

2- Su içerik oranının tespiti, fruktoz, glikoz, Prolin ve Sakkaroz analiz işlemleri, pratik bir şekilde gerçekleşmektedir. Bu analizlerle dışarıdan şeker takviyesi yapılıp yapılmadığı anlaşılır. Baldaki doğal şekerin miktarı analiz edilir.

3- Arıya şeker yedirilip, yedirilmediği ve arının hangi bitkilerden polen topladığı, bu analizlerle anlaşılır.

4- Arılara, bitki ilacı, egzoz gazı ve benzeri zararlı maddelerin bulaşıp bulaşmadığı da bu analizlerle anlaşılır.

5- Kurşun, çinko, kadmiyum ve bakır gibi metallerin olup olmadığı da kontrol edilir.

 

Bütün bu aşamalar, balın gerçek olup olmadığının anlaşılmasında önemli rol oynamaktadır.

 

Analiz İşlemi Önemlidir

 

Profesyonel gıda mühendisleri, kimyagerler, gıda ve kimya teknikerleri tarafından gerçekleştirilen analizler sonucunda, üretilen balın gerçek olup olmadığı anlaşılmaktadır. Tedarikçilerden gelen ballar üç gün içinde, tenekede gelen ballar dört gün içinde analize gönderilmesi gerekmektedir. Markalı ballar analiz işlemini gerçekleştirmektedir. Açıkta satılan balın analiz işlemi yapılmamaktadır.

 


Sahip olduğun Anavarza Bal’ın güvenilirlik ve lezzet testi sonuçlarını görmek için; https://www.anavarzabal.com/bal-analizi/bal-sorgulama